Περιγραφή έργου

  • Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής πρότασης για την επιχορήγηση της επέκτασης εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος »Ανταγωνισμός», Δράση 2.11.2 »Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2006