Εν Οίκω

Εν Οίκω2018-07-08T22:29:30+00:00

Περιγραφή έργου

  • Κατασκευή επίπλων
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) Μέτρο 1.4: “Ανταγωνιστικότητα»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2006