Περιγραφή έργου

  • Κατασκευή επίπλων
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) Μέτρο 1.4: “Ανταγωνιστικότητα»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2006