Μελέτες Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Μελέτες Επιδοτούμενων Προγραμμάτων 2018-04-28T09:14:38+00:00

Ενημέρωση Σχεδιασμός Μελέτη

Ο τομέας Οικονομικών Μελετών είναι αρμόδιος για την αναζήτηση ευκαιριών, την εκπόνηση μελετών, την υποβολή, και την διοίκηση των εγκεκριμένων έργων των οργανισμών και φορέων για την χρηματοδότησή τους από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ο τομέας Τεχνικών Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων, εργασιών ολοκληρωμένης συντήρησης και ανακαίνισης στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Όπως προκύπτει από το σύνολο των έργων που έχουν στο ενεργητικό τους οι συνεργάτες της επιχείρησης, διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εξασφαλίζοντας την ποιοτική ολοκλήρωση σύνθετων και τεχνολογικά προηγμένων έργων.

Ειδικότερα, ο τομέας εκπονεί μελέτες και προσφέρει υπηρεσίες στον ενεργειακό, βιομηχανικό και κτιριακό τομέα, καθώς και σε έργα υποδομής, ενώ συμμετάσχει και στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες, σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών εξασφαλίζει λύσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες, τεχνικά βέλτιστες και σέβονται το περιβάλλον.

  • Αναπτυξιακός Νόμος

  • Κοινοτικές πρωτοβουλίες

  • Διασυνοριακά – Διακρατικά Προγράμματα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Θέλετε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που τρέχουν;