Περιγραφή έργου

  • Κατασκευαστική – Μεταφορική – Ξενοδοχειακή
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα”, Δράση “Εναλλακτικός Τουρισμός”.
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2011