Τι έχουμε επιτύχει με
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ακολουθούν ενδεικτικά έργα.

2018-07-04T15:28:27+03:00

ΚΕΘΙΣ

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης  Το […]

Ας μιλήσουμε!

Στην Εταιρεία Συμβούλων “Βέρρος Κωνσταντίνος” φροντίζουμε για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ