Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

6 05, 2019

Πώς θα υπολογίζονται οι 120 δόσεις: Κριτήρια, προϋποθέσεις και παγίδες -Αναλυτικά παραδείγματα

2019-05-06T16:10:24+03:00Μάιος 6th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Στη Βουλή έρχεται, λίγο πριν από τις εκλογές 2019, το νομοσχέδιο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ταμεία, εφορία και δήμους. Η ρύθμιση 120 δόσεων αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές που συσσωρεύτηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 και η πλατφόρμα για τη διευθέτησή τους αναμένεται να μείνει ανοικτή μέχρι τις 28 Ιουνίου. Αν το σχέδιο της κυβέρνησης προχωρήσει δίχως απρόοπτα κα [...]

12 03, 2019

Ανοίγει σήμερα η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»

2019-03-12T15:45:58+03:00Μάρτιος 12th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διε [...]

12 03, 2019

Ανοίγει σήμερα η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού»

2019-03-12T15:30:08+03:00Μάρτιος 12th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και [...]

12 03, 2019

Αναπτυξιακός Νόμος: Αλλάζουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής ορισμένων επενδυτικών σχεδίων

2019-03-12T14:49:37+03:00Μάρτιος 12th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφορά την εναρμόνιση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό δίκαιο για το εμπορικό απόρρητο. Επίσης με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επέρχεται μείωση του ενισχυόμε [...]

7 03, 2019

Δημοσίευση Πρακτικών Ενστάσεων για τρεις (3) Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

2019-03-07T18:52:09+03:00Μάρτιος 7th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Ανακοινώθηκε η δημοσίευση της έγκρισης των Πρακτικών Ενστάσεων για τρεις Δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ. Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν αφορούν στο σύνολο των ενστάσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας για τις Δράσεις: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτικ [...]

7 03, 2019

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER

2019-03-08T11:49:23+03:00Μάρτιος 7th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Σερρών «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Tοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερό [...]

4 03, 2019

Άυξηση προϋπολογισμού για «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

2019-03-04T16:05:10+03:00Μάρτιος 4th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η 3η τροποποίηση των Προσκλήσεων των Δράσεων "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Αλμα" αύξησε τον προϋπολογισμό τους. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" διαμορφώνεται από 50.000.000 ευρώ σε 84.400.000 ευρώ, ενώ της Δράσης "Ψηφιακό Αλμα" αυξάνεται από 50.000.000 ευρώ σε 51.600.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: [...]

4 03, 2019

Νέες εντάξεις πράξεων «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

2019-03-04T14:20:28+03:00Μάρτιος 4th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Ανακοινώθηκε η 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον οκτακόσια εβδομήντα δύο (872) επιχειρηματικά σχέδια/πράξεις στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Ειδικότερα, 88 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 119 σ [...]

15 02, 2019

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

2019-02-15T12:09:55+03:00Φεβρουάριος 15th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστη [...]

28 01, 2019

Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» – Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2019-01-28T10:28:22+03:00Ιανουάριος 28th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" έχει εκδοθεί πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την τόνωση της απασχόλησης. Η υποβολή αιτήσεων για ξεκινάει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Όλα τα σχετικά αρχεία του προγράμματος είναι στην αγγλική [...]

8 01, 2019

Με 360 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν δύο προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου το 2019

2019-01-08T11:15:44+03:00Ιανουάριος 8th, 2019|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Τα ποσά - κατά είδος ενισχύσεων - για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στo καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», του έτους 2018, καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφα [...]

20 12, 2018

Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

2018-12-20T12:08:38+03:00Δεκέμβριος 20th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: - στο λιανικό εμπόριο - στην παροχή υπηρεσιών εστίασης - την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Προϋπολογισμός της Δράση [...]

Load More Posts