Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

28 06, 2018

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

2018-06-28T10:26:04+00:00Ιούνιος 28th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]

13 06, 2018

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

2018-06-13T11:36:45+00:00Ιούνιος 13th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η Η νέα Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις [...]

10 06, 2018

Πρόγραμμα Interreg Europe 2014 -2020

2018-06-10T12:00:59+00:00Ιούνιος 10th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Μέσω της πολιτικής συνοχής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Προωθεί δράσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το ευρωπαϊκό έδαφος περισσότερο καινοτόμο, πιο βιώσιμο και πιο περιεκτικό. Πρόκειται για το πολιτικό πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα Inter [...]

7 06, 2018

ΕΣΠΑ: Πρόσκληση της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

2018-06-07T13:40:52+00:00Ιούνιος 7th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]

4 06, 2018

Επιχειρήσεις: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

2018-06-04T19:05:10+00:00Ιούνιος 4th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ όλων των κλάδων, προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα» τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Βασικές προϋποθέσεις και στα 2 προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις: Να έχουν [...]