Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

12 09, 2018

Συμφωνία για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας εντός του 2018

2018-09-12T11:26:06+00:00Σεπτέμβριος 12th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Σε νομοθετικές προτάσεις για τη φορολόγηση των κερδών, που παράγει η ψηφιακή οικονομία, επιδιώκει να έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη του έτους. Ήδη, η σχετική συζήτηση σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της Ένωσης έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, ενώ - σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters - οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. θα συζητήσουν αυτήν την εβδομάδα προτάσεις για την υιοθέτηση ενός φόρου γ [...]

12 09, 2018

Ανακοίνωση προδημοσίευσης Β΄ Κύκλου – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

2018-09-12T11:15:47+00:00Σεπτέμβριος 12th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου. Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟ [...]

31 08, 2018

ΕΣΠΑ – Ε.Π.: Δράση «Ψηφιακό βήμα»

2018-08-31T10:45:00+00:00Αύγουστος 31st, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Δράση #ΕΠΑνΕΚ - «Ψηφιακό βήμα» - πληροφοριακό γράφημα της Δράσης (Infographic) Επιδοτούνται κατά 50%, επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 50.000€ για την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Μάθετε περισσότερα: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp… Επικοινωνία – Πληροφορίες: Βέρρος Κωνσταντίνος konstantinos@kverros.gr Χριστοφορίδου Άνν [...]

10 08, 2018

ΕΣΠΑ: Δράση ΕΠΑνΕΚ – «Ψηφιακό βήμα»

2018-08-10T10:06:25+00:00Αύγουστος 10th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Δράση #ΕΠΑνΕΚ - «Ψηφιακό βήμα» - πληροφοριακό γράφημα της Δράσης (Infographic) Επιδοτούνται κατά 50%, επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 50.000€ για την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τ [...]

9 08, 2018

ΕΣΠΑ – Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

2018-08-09T00:41:19+00:00Αύγουστος 9th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών». Ο οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει: - Την οριστική βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήν [...]

3 08, 2018

Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

2018-08-03T10:01:53+00:00Αύγουστος 3rd, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει: - Τη τελική βαθμολογική κατάταξη, των πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (5.626) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους, ανά ομάδα περιφερειών (Παράρτημα Ι της Απόφασης). - Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι (4.456) επιχε [...]

31 07, 2018

Παράταση για τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου

2018-07-31T11:33:52+00:00Ιούλιος 31st, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Απόφαση παράτασης για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ανακοίνωση: Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και όπως ανακοινώθηκε στις 27.07.2018 από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών νόμων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, η καταληκτ [...]

28 06, 2018

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

2018-06-28T10:26:04+00:00Ιούνιος 28th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]

13 06, 2018

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

2018-06-13T11:36:45+00:00Ιούνιος 13th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η Η νέα Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις [...]

10 06, 2018

Πρόγραμμα Interreg Europe 2014 -2020

2018-06-10T12:00:59+00:00Ιούνιος 10th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Μέσω της πολιτικής συνοχής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Προωθεί δράσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το ευρωπαϊκό έδαφος περισσότερο καινοτόμο, πιο βιώσιμο και πιο περιεκτικό. Πρόκειται για το πολιτικό πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα Inter [...]

7 06, 2018

ΕΣΠΑ: Πρόσκληση της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

2018-06-07T13:40:52+00:00Ιούνιος 7th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]

4 06, 2018

Επιχειρήσεις: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

2018-06-04T19:05:10+00:00Ιούνιος 4th, 2018|Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων|0 Σχόλια

Δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ όλων των κλάδων, προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα» τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Βασικές προϋποθέσεις και στα 2 προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις: Να έχουν [...]