Περιγραφή έργου

  • Παραγωγή – Εμπορεία – Αντιπροσωπεία φωτιστικών – Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επέκταση εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου Ν 3299/04​
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2007