Τα έργα μας

Επιδοτήσεις, Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκά και Διασυνορικά Προγράμματα

Τα έργα μας2018-07-24T11:14:35+00:00

Τι έχουμε επιτύχει με
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ακολουθούν ενδεικτικά έργα.

Ας μιλήσουμε!

Στην Εταιρεία Συμβούλων «Βέρρος Κωνσταντίνος» φροντίζουμε για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ