Δ. Στρυμονικού

Δ. Στρυμονικού2018-07-08T23:01:42+00:00

Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2000-2006», Μέτρο 6.2 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων»,
  • Δράση “Περιβαλλοντική αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων- Δήμου Στρυμονικού”
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005