Σύλλογος Γονέων, Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Σερρών

Ηλιαχτίδα2018-07-08T22:54:15+00:00

Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER , Άξονας 4. της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2012