Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

Από 1/7/2019 μέχρι 6/10/2019:

– Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 36.309 χρήστες.

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 24.452 χρήστες.

– Έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες 105 αιτήσεις.

– Έχουν δοθεί 16 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

– Έχει ήδη γίνει αποδοχή 7 προτάσεων ρύθμισης από τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

Πηγή: taxheaven.gr