Την υποχρεωτική καταχώρηση της χορηγούμενης ετήσιας άδειας των εργαζομένων στην «ΕΡΓΑΝΗ» έως και μια ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησης της προβλέπει άρθρο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με τις ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 53, αναφέρεται πως με το παραπάνω «καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της πραγματικής χορήγησης της από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας».

Σημειώνεται πως, υπό το ισχύον καθεστώς, η ετήσια κανονική άδεια καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί ο εργοδότης και μόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους υποχρεούται να ανακοινώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Πηγή : epixeiro.gr