Το βράδυ της Παρασκευής 19/4 κατατέθηκε στη Βουλή Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που αλλάζει ξανά το θεσμικό πλαίσιο για τη μονιμοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, όπως αυτό είχε ψηφιστεί ως αρ.91 του ν.4583/2018 και στη συνέχεια τροποποιηθεί με το αρ.86 του ν.4604/2019 (του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου).

Αυτή τη φορά, οι αλλαγές που επέρχονται με την Τροπολογία στο αρ.91, είναι οι εξής:

Ι) Εισάγεται ρύθμιση ειδικά για τον αριθμό θέσεων μόνιμου προσωπικού για το “Βοήθεια στο Σπίτι” σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Το νέο εδάφιο που προστίθεται στο αρ.91, προβλέπει: « Ειδικά οι ΟΤΑ Α’ βαθμού που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών νησιωτικών Δήμων της περ.στ’ της παρ.1 του αρ.2Α του ν.3852/2010 και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, δύνανται να συνιστούν, με την ίδια διαδικασία, οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και μέχρι του ίδιου αριθμού με τις θέσεις που προβλέπονταν στην αρχική σύμβασή τους με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012, για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ο αριθμός αυτός ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΕΡΓΩΝ συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

ΙΙ) Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα, μέχρι 30 Απριλίου 2019, η προθεσμία για την υποβολή προς έγκριση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Αποφάσεων τροποποίησης των ΟΕΥ για τη σύσταση θέσεων του “Βοήθεια στο Σπίτι” βάσει του αρ.91.
Η προθεσμία αρχικώς ήταν μέχρι 31 Ιανουαρίου, παρατάθηκε σε 31 Μαρτίου και τώρα γίνεται 30 Απριλίου.

ΙΙΙ) Εισάγεται νομοτεχνική βελτίωση του αρ.91, δεδομένης της ανωτέρω προσθήκης νέου, επιπλέον εδαφίου.
Στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταγράφεται πως η Τροπολογία προκαλεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, από το έτος 2020 και εξής, ετήσια δαπάνη από τη σύσταση επιπλέον οργανικών θέσεων προσωπικού στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός θέσεων κλπ). «Σύμφωνα με στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου, η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ περίπου ετησίως και αφορά στην καταβολή αποδοχών σε 14 υπαλλήλους», αναφέρει το ΓΛΚ επικαλούμενο τα στοιχεία του ΥΠΕΣ.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του κατατεθέντος άρθρου και των συνοδευτικών του εκθέσεων, ΕΔΩ.

Επισημαίνεται πως κατετέθη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως “επείγον” και εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής τη Μ.Δευτέρα.
Νομοσχέδιο στο νομοσχέδιο και παράταση στην παράταση πάντως, Προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί και τα οριστικά αποτελέσματα θα “σκάσουν” πλέον στα χέρια της επόμενης Κυβέρνησης.

Πηγή: airetos.gr