Η 3η τροποποίηση των Προσκλήσεων των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Αλμα» αύξησε τον προϋπολογισμό τους.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» διαμορφώνεται από 50.000.000 ευρώ σε 84.400.000 ευρώ, ενώ της Δράσης «Ψηφιακό Αλμα» αυξάνεται από 50.000.000 ευρώ σε 51.600.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: