Προς κατάργηση οδεύει το τέλος χαρτοσήμου, το οποίο αναμένεται εντός του 2019 να αντικατασταθεί με έναν σύγχρονο φόρο στις συναλλαγές, ο οποίος θα υπολογίζεται εύκολα και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά

Η νομοθεσία περί Τελών Χαρτοσήμου προέρχεται από το 1931. Σήμερα το χαρτόσημο επιβάλλεται σε μια σειρά συναλλαγών και συμβάσεων με δυο συντελεστές, 3,6% και 2,4% (οι βασικοί συντελεστές είναι 3% και 2% αλλά επιβάλλεται και εισφορά 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ του ΟΓΑ).

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, έχει αναφέρει για το θέμα ότι στόχος της ΑΑΔΕ είναι να αντικατασταθεί το απαρχαιωμένο πλέον και δύσχρηστο νομοθετικό πλαίσιο περί Τελών Χαρτοσήμου, το οποίο προκαλεί τριβές και πληθώρα δικαστικών αντιδικιών με τους φορολογουμένους, με ένα σύγχρονο φόρο στις συναλλαγές, ο οποίος θα προσδιορίζεται και θα υπολογίζεται εύκολα και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά.

Η ΑΑΔΕ έχει αναζητήσει προτάσεις αντίστοιχων φόρων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα υποβάλει πρόταση το προσεχές διάστημα που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις βέλτιστες πρακτικές στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν καταργηθεί το τέλος χαρτοσήμου θα μειωθεί το φορολογικό κόστος για τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης, θα γίνει φθηνότερη η σύναψη δανείων μεταξύ ιδιωτών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και δεν θα επιβαρύνονται τον εν λόγω φόρο οι προκαταβολές μισθών που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους.

Σήμερα δεν υπάγονται σε χαρτόσημο οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, οι συμβάσεις για τις οποίες οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φόρος γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομίας και γενικά κάθε σύμβαση η οποία απαλλάσσεται ρητά του τέλους χαρτοσήμου.

Πηγή: thepaper.gr