Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Υποστήριξη Επιχειρήσεων 2018-05-21T13:11:55+00:00

Πάρτε τις σωστές αποφάσεις

Ο τομέας αυτός αναλαμβάνει τόσο τον μακροχρόνιο όσο και τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό επιχειρήσεων, την επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων, με σκοπό την υποβοήθηση της διοίκησης της επιχείρησης στην λήψη αποφάσεων. Περιλαμβάνει τα τμήματα:

  • Τμήμα Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

  • Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Επιχειρηματικού Σχεδιασμού – Βιωσιμότητας

  • Τμήμα Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Συγκεντρώνει και μελετά τις νέες επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.
  • Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα των έργων.
  • Καθοδηγεί τα επιμέρους τμήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων.
  • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πελατών, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με τα επιμέρους τμήματα και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
  • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Κάθε επιχειρηματίας που επιδιώκει την ανάπτυξη της επιχείρησής του, είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να απευθυνθεί και σε αγορές εκτός της χώρας του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει, να αξιοποιήσει διάφορες οικονομικές ενισχύσεις, να ανταλλάξει εμπειρίες και γνώσεις, και να διευρύνει τον επαγγελματικό του ορίζοντα. Ένας άλλος λόγος που επιβάλλει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, είναι η ανάγκη απάντησης στην κρίση, όπως αυτή βιώνεται στην Ελλάδα, και η οποία (μεταξύ πολλών άλλων συνεπειών) έφερε μείωση και στον αριθμό των ΜΜΕ. Προϋπόθεση, βέβαια, για μία τέτοια δράση είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι και η παροχή υπηρεσιών χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων καθώς και η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών, η επεξεργασία των στοιχείων, η διενέργεια προβλέψεων για βασικά μεγέθη, η κατάρτιση ορισμένων οικονομικών δεικτών και η βασική οικονομική έρευνα.

Θέλετε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που τρέχουν;