ΚΕΘΙΣ

2018-07-04T15:28:27+00:00
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης  Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτ […]

Ηλιαχτίδα

2018-07-08T22:54:15+00:00
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER , Άξονας 4. της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σ […]