Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει την οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, την οικονομική διαχείριση, την προβολή, την επιμέλεια παραγωγής εντύπων, τη φιλοξενία συμμετεχόντων, τη διερμηνεία, τη γραμματειακή υποστήριξη και ότι άλλο χρειαστεί για την επίτευξη του σκοπού της εκδήλωσης.

Χιονοχώρι Σερρών

2018-07-20T13:19:21+00:00

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΙΡΑ Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία […]