Διασυνοριακά Προγράμματα

Γ.Ν. Σερρών

2018-07-08T23:06:24+03:00

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ ΙPHARE CBC “Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006 […]

Δήμος Πρεσπών

2018-07-27T14:12:42+03:00

Στην εκδήλωση «Νέοι Χορευτές της Λίμνης», που διοργανώθηκε τον Αύγουστο του 2016, από τον Οργανισμό Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, η εταιρεία «Υπηρεσ […]

Δήμος Βισαλτίας

2018-07-05T11:11:41+03:00

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007 – 2013 , Άξονας 2.”Προστασ […]

Δήμος Στρυμόνα

2018-04-27T17:42:53+03:00

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ ΙPHARE CBC“Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006”, Πρά […]

Ε.Β.Ε. Σερρών

2018-07-20T13:09:55+03:00

Υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ETCP ”Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013” Άξονας Προτεραιότητας 3: ‘Ανταγωνιστικότ […]

Χιονοχώρι Σερρών

2018-07-20T13:19:21+03:00

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “ΙΡΑ Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία […]