Περιγραφή έργου

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΙΡΑ Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» Έργο: «Promotion of the Vlachs’ cultural heritage of Serres and Konce», με το ακρωνύμιο »PROM-CULT»

Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2011

1η Συνάντηση – Χιονοχώρι Σερρών

2η Συνάντηση Konce Βουλγαρίας