Σύλλογος Βλάχων

Σύλλογος Βλάχων2018-07-05T11:18:52+00:00

Περιγραφή έργου

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ “Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006”,Μέτρο: “Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων”, Έργο: “Ανάδειξη πολιτιστικής και παραδοσιακής κληρονομιάς των Βλάχων στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σερρών και της Βουλγαρίας”

Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2006