Κοκκίνου Ε.

Κοκκίνου Ε.2018-07-08T22:30:16+00:00

Περιγραφή έργου

  • Οπτικά
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής πρότασης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, στο πλαίσιο του προγράμματος »Ανταγωνισμός », Δράση 2.11.2 »Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2006