Περιγραφή έργου

  • Εμπόριο Υποδημάτων
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, σύμφωνα με το πρότυπο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Άξονας 4.
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2007