Περιγραφή έργου

  • Λογιστικό Γραφείο
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, στο πλαίσιο του προγράμματος »Ανταγωνισμός», Δράση 2.11.2 »Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2006