Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕΘΙΣ2018-07-04T15:28:27+00:00

Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης  Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2015