Περιγραφή έργου

Το World Music Festival γεννήθηκε ως ιδέα με σκοπό να καταδείξει πως ο πολιτισμός είναι το πιο ζωντανό και ελπιδοφόρο κοινωνικό κεφάλαιο σε μια εποχή αντιφάσεων και παγκόσμιων προκλήσεων, αλλά και να υπογραμμίσει πως η νεολαία, είναι επίσης η πιο ζωντανή και ελπιδοφόρα κοινωνική ομάδα που μπορεί να αντισταθεί δυναμικά στην ισοπέδωση ιδεών και αξιών. Οι «Μουσικές του Κόσμου», είναι ένα τετραήμερο Φεστιβάλ με συγκροτήματα και μουσικούς από τη χώρα μας και το εξωτερικό. Ήχοι από πέντε χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Λίβανο και Περσία) γέμισαν το κέντρο της πόλης, στήνοντας γέφυρες ανάμεσα σε πολιτισμούς και ανθρώπους. Ανάδοχος της διοργάνωσης ήταν η εταιρεία «Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδηλώσεων – Βέρρος Κωνσταντίνος».