Δήμος Στρυμόνα

Κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου

Δήμος Στρυμόνα2018-04-27T17:42:53+00:00

Περιγραφή έργου

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ ΙPHARE CBC“Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006”, Πράξη“ Κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Στρυμόνα”

Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2007

Λεπτομέρειες