Δήμος Πετριτσίου

Δήμος Πετριτσίου2018-07-04T15:14:58+00:00

Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτηςστο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου»
  • Μέτρο 7.1: «Έγγειες Βελτιώσεις».
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2004