Δήμος Πετριτσίου

Δήμος Πετριτσίου2018-06-25T11:05:25+00:00

Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου»
  • Μέτρο 7.7: «Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2004