Δήμος Πετριτσίου

Δήμος Πετριτσίου2018-06-25T11:01:29+00:00

Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + 2000-2006.
  • Δράση 1.2.1.5 “Τοπικά κέντρα οργάνωσης πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού”
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2004