Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Tομείς δραστηριότητας
&
υπηρεσίες

Τομέας Δημοσίου 

Περιλαμβάνει τα τμήματα :

  • Τμήμα λογιστικής υποστήριξης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
  • Τμήμα ενημέρωσης - εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών για την υπαγωγή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στον αναπτυξιακό νόμο και στις κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Δείτε τις σημαντικότερες συνεργασίες του Τομέα Δημοσίου του τμήματος λογιστικής υποστήριξης Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και του τμήματος ενημέρωσης - εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών

δέκα χρόνια συνεχούς επιτυχημένης πορείας

Ιδ. Επιχειρήσεων
Τομέας Δημοσίουσχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations