Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Tομείς δραστηριότητας
&
υπηρεσίες

Τομέας Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων 

Τμήμα οργάνωσης, ανάπτυξης και διοίκησης επιχειρήσεων.

 • Τμήμα οργάνωσης.
  Παράρτημα (αναδι)οργάνωσης των λειτουργιών της επιχείρησης
  Παράρτημα Λογιστικής –Φοροτεχνικής Υποστήριξης.
 • Τμήμα Ανάπτυξης.
  Παράρτημα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Διοίκησης.
  Παράρτημα Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τμήμα ενημέρωσης - εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών για την υπαγωγή επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο και στις κοινοτικές προτοβουλίες.

Δείτε τις σημαντικότερες συνεργασίες του Τομέα Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

δέκα χρόνια συνεχούς επιτυχημένης πορείας

Ιδ. Επιχειρήσεων
Τομέας Δημοσίουσχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations