Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Συνεργασίες

Τα τελευταία δέκα χρόνια πολλοί ήταν οι επιχειρηματίες και οι οργανισμοί που εμπιστεύτηκαν την εταιρία μας σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα όπως της λογιστικής υποστήριξης, της χρηματοδότησης επενδύσεων και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε ορισμένες συνεργασίες μας, ταξινομημένες ανά τομέα δραστηριότητας :

Τομέας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Τομέας Δημοσίου, τμήμα λογιστικής υποστήριξης Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Τομέας Δημοσίου, τμήμα ενημέρωσης - εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών

Επιλέξτε ένα από τους παραπάνω τομείς για να δείτε την αντίστοιχη λίστα συνεργασιών.

σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σαςσχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations