Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας
γραφείου:

+30 23210 20700

fax:
+30 23210 99521


Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τσαλοπούλου 5,
Τ.Κ. 621 22,
Σέρρες.


Ηλεκτρονική Διεύθυνση

e-mail:

mailto:kverros@otenet.gr

web:

www.kverros.gr

blog:

http://konstantinosverros.blogspot.com/

 

 

δίπλα σας στον δρόμο για την ανάπτυξη


σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations