Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

H εταιρία
Σύντομο ιστορικό

Το 1996 ο Κωνσταντίνος Βέρρος, αξιοποιώντας τις πανεπιστημιακές σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την επαγγελματική του εμπειρία σε Ελλάδα και Γερμανία και την ακαδημαϊκή του εμπειρία ως επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Σερρών, ιδρύει την Εταιρία Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος.

Χρόνο με το χρόνο η εταιρία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τις επιχειρήσεις και φορείς της ευρύτερης περιοχής, διευρύνει την πελατειακή της βάση, κερδίζοντας την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου.

Η εταιρία, ακολουθώντας μια συνεχώς ανοδική πορεία, διευρύνει το στελεχιακό της δυναμικό και προσφέρει, με την ίδια πάντα ποιότητα και συνέπεια, νέες υπηρεσίες, όπως η λογιστική υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) , νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Σήμερα, μετά από μία δεκαετή πορεία, σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έχοντας καθιερωθεί στον συγκεκριμένο χώρο συνεχίζει να προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών με γνώση,επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

δέκα χρόνια συνεχούς επιτυχημένης πορείας

Ιστορικό 
Στελέχη   σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations