Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Χριστοφορίδου Κ. Άννα
σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1979 στις Σέρρες.

Το 2004 αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου ειδικευτικε στον τομέα ανάπτυξης και προγραμματισμού. Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και επίσης άριστο χειρισμό Η/Υ τόσο σε εμπορικές εφαρμογές όσο και σε εφαρμογές μηχανογραφημένης λογιστικής.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ’ Τάξης.

Συμμετέχει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Επίσης, απασχολείται στη λογιστική υποστήρηξη Ν.Π.Δ.Δ.

Διετέλεσε συνεργάτης στην Εργατική Εστία στο Πρόγραμμα “Εξειδίκευση σε Θέματα Διοικητικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών” του Ο.Α.Ε.Δ. και στην ΔΕΕΚ, ως υπεύθυνη προώθησης στην απασχόληση του εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο "Τεχνίτες ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης".

... με γνώση, μεθοδικότητα, συνέπεια & επαγγελματισμό

Ιστορικό 
Στελέχη   σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations