Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Βέρρος Ν. Κωνσταντίνος
σύντομο βιογραφικό

Οικονομολόγος, αποφοίτησε το 1992 από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ( Α.Μ. 038970), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (Αρ. Αδείας 016562) και άδεια Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, (πτυχίο μελετητή, κατηγορία 3 και 5, τάξη Γ΄, Α.Μ. 14940). Είναι επίσης εγγεγραμμένο μέλος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με αριθμό μητρώου 410832.

Ειδικεύεται στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο και μελετών για την χρηματοδότηση επενδύσεων στα πλαίσια των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Διαθέτει διδακτική εμπειρία, έχοντας διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Σερρών και εισηγητής σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων σε τομείς πωλήσεων, management, ανάπτυξης και διοίκησης προσωπικού.

... με γνώση, μεθοδικότητα, συνέπεια & επαγγελματισμό

Ιστορικό 
Στελέχη   σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations