Η εταιρία
Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

Μιχαλάκη Ε. Ελισάβετ
σύντομο βιογραφικό

Γεννημένη το 1981, σπούδασε τις Οικονομικές Επιστήμες στο Τμήμα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σχέσεις.

Μιλάει άριστα Αγγλικά, είναι κάτοχος του ECDL CORE και χειρίζεται τόσο εμπορικές εφαρμογές όσο και εφαρμογές μηχανογραφημένης λογιστικής.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ’ Τάξης .

Κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια αλλά παράλληλα συμμετέχει και στον τομέα της Λογιστικής υποστήριξης ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.

... με γνώση, μεθοδικότητα, συνέπεια & επαγγελματισμό

Ιστορικό 
Στελέχη   σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations